Yanmaz Alev Almaz Plastik Kelepçe • "Plastik Kablo Bağı, Plastik Kelepçe"


  Yanmaz Alev Almaz Plastik Kelepçe

  Opsiyonel olarak gerekli iş alanlarına en uygun yanmazlık normuna ulaşmak için iş dalına ve talep edilen sınıflandırma kademesine göre UL 94V veya UL 94 H Yanma testleri yapılmaktadır. İhtiyaca göre V-0, V-1 veya V-2 sınıflandırma şartlarına uygun özel yanmaz alev almaz plastik kelepçe imalatı yapılır.

  Yanmazlık Alev Almaz Plastik Kelepçe Nedir ?

  Kabaca izahat ile;
  Genel olarak, plastik Kelepçe ürünlerinde yanma direncini tespit etmek için UL 94 yanma testi uygulanır. Plastik Kelepçe ürünleri test uygulamalarında, alevli tutuşturma kaynağı ile temasta olan düşey (UL 94V) veya yatay (UL 94H) pozisyonlu numunelerinin alev almaz yanma özelliklerinin tespiti yapılmasında kullanılır.
  Testlerde numune alevin 10 mm yakınına ve 45° lik bir açıyla 10 Sn. boyunca ateşe maruz bırakılır alevden 15 Cm geriye çekilir ve sönme süresi ölçülür. Bu aşamayadaki alevin sönme süresine T1 denilir.
  Alev Söndüğü an numune tekrar aleve hızlıca 10 mm yakınına getirilir ve ikince kez 10 Sn. boyunca 45° açıda yakılır ve ardından 15 Cm uzaklaştırıarak sönme süre ölçülür. İkinci aşamadaki sönme süresine T2 denilir. En son eriyen plastik kelepçenin erimiş olan ( korlaşmış bölümü ) kor özelliği yok oluncaya kadar zaman tutulur ve son aşama T3 diye adlandırılır.

  Sürelerin toplanmasından çıkan netice malzemenin cinsine göre V-0, V-1, veya V-2 olarak sınıflandırılır. Sınıflandırmalar özel bir tabloda zaman, malzeme tepki neticesinde belli oluyor.


  ATS Eko Yanmaz Alev Almaz Plastik Kelepçe !

  Plastik Kelepçe


  Isıya Dayanan Plastik Kelepçe

  ATS Plastik Kelpeçe